Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Развитие-1908"
2063
ул. Трети март №2
000523488
innaslavova99@abv.bg
Милка Христова Трифонова
№3248 от 02.09.2010г.
ВИЖ