Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Просвета-1925
1418
ХАСКОВО
ЛЮБИМЕЦ
СЕЛО ЛОЗЕН
ул. Лозен 1
000893975
lozen_ch@abv.bg
Димитрина Георгиева Петрова
Решение на читалищното настоятелство
ВИЖ