Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Светлина 1927"
1999
РУСЕ
РУСЕ
СЕЛО БЪЗЪН
ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №37
000523352
nch_bazan@abv.bg
Нели Стоянова Василева
№183 от 25.02.2000год.
ВИЖ