Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Отец Паисий 1927"
1801
МОНТАНА
ЯКИМОВО
СЕЛО ДЪЛГОДЕЛЦИ
ул. "Г. Димитров" 77
000313486
chitalishte_dalgodelci@abv.bg
Стефан Георгиев Първанов
1927
ВИЖ