Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Самообразование-1911"
1173
ТЪРГОВИЩЕ
ТЪРГОВИЩЕ
СЕЛО ОСТРЕЦ
000869038
citalihteostrec@abv.bg
Емилия Стефанова Христова
ВИЖ