Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Н.Й.Вапцаров 1997"
381
СМОЛЯН
МАДАН
СЕЛО СРЕДНОГОРЦИ
ул "П.Р.Славейков" №1
000611098
chitalishte_srednogorci@abv.bg
Захра Ахмедова Боюклиева
акт №35/07.12.1979 г
ВИЖ