Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Пробуда-1926"
1507
ПЛЕВЕН
ГУЛЯНЦИ
СЕЛО КРЕТА
ул."Александър Стамболийски" 19
000404555
chitalishte_kreta@abv.bg
Васил Славков Асенов
ВИЖ