Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Просвета 1927"
1805
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕЛЕНА
СЕЛО ДРЕНТА
п.к. 5095
000124432
ruczka@gmail.com
Аделина Ручка
Ф.дело № 1413/1997
ВИЖ