Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Мустафа Кемал Ататюрк - 2003"
1930
ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ
ГРАД ПЛОВДИВ
ул. ''д-р Г. Вълкович'' 3
115819120
kemalataturk2003@abv.bg
Бедрие Юсеинова Търмазова-Исмаил
ВИЖ