Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Г. С. Раковски-1927"
261
ПЛЕВЕН
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
СЕЛО ГОСТИЛЯ
ул. "Георги Димитров" № 61
000404263
chitalishtegostilia@abv.bg
Пламен Петров Софронов
ВИЖ