Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Д-р Петър Берон 1926 г."
1839
СОФИЯ-ГРАД
СТОЛИЧНА
ГРАД СОФИЯ
бул. "Витоша" №109
000671483
pberon1926@abv.bg
Надежда Григорова Захариева - Дамянова
ВИЖ