Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Искра-1959"
1864
СОФИЯ-ГРАД
СТОЛИЧНА
ГРАД СОФИЯ
р-н "Сердика", ул. Първа българска армия 67, п.к.1225
000671782
ch.iskra@mail.bg
Ивайло Любчев Аспарухов
СГС ФД №13530/97 год.
ВИЖ