Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Асен Златаров - 1921"
1584
ПЛЕВЕН
ЧЕРВЕН БРЯГ
СЕЛО СУХАЧЕ
ул. Вешка Данова №50
000183950
nch_zlatarov@abv.bg
Марияна Иванова Петкова
ВИЖ