Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Съзнание - 1873"
325
ПЛОВДИВ
РОДОПИ
СЕЛО БРЕСТОВИЦА
пл. "Съединение" № 1а
000455980
ch_saznanie@abv.bg
Здравка Веселинова Мерджанова
ф.гр.дело 1033/1997 г.
ВИЖ