Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Съзнание - 1928 г."
1798
БУРГАС
РУЕН
СЕЛО ДЪСКОТНА
ул. "Н.Й. Вапцаров" №8
000045440
vega29@abv.bg
Пепа Иванова Димитрова
Акт за създаване на библиотеката
ВИЖ