Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Отец Паисий-1928"
2057
ТЪРГОВИЩЕ
ОПАКА
СЕЛО ГЪРЧИНОВО
ул. "Георги Димитров" №39
000868388
otec_paisii_garchinovo@abv.bg
Юмяна Ахмедова Мехмедова
1928г.
ВИЖ