Данни за библиотека



Библиотека при Народно читалище "П. Р. Славейков-1908"




336
ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ
ГРАД ПЛОВДИВ
ул."П.Д.Петков" 42
000455756
nchprslaveikov@abv.bg
Румяна Стоянова Жекова-Стойнова
Пловдивски окръжен съд по фирмено дело №3877/1997-Народно читалище
ВИЖ