Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Христо Ботев 1908" Русе
2229
ул. Плиска № 43
000522895
chithb@abv.bg
Вяра Пенчева Косева
с учредяване на читалището 1908 г.
ВИЖ