Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Пробуда - Каранци 1897"
838
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
СЕЛО КАРАНЦИ
сграда № 243, п.к. 5188
104064987
probudakaranci@abv.bg
Веселина Кънева Генова
ВИЖ