Актуално

предишна 14 15 16 17 18 19 20 21 22 следваща

Вписването в публичните регистри на народните читалища и обществени библиотеки е напълно безплатно - 16.11.2016

bulstat_registry_s.jpg__960x360_q85_crop_upscale_s.jpg

Във връзка с постъпилите в Министерството на културата въпроси, относно вписването в публичните регистри на народните читалища и обществените библиотеки, информираме следното:   В изпълнение на Закона за народните читалища (ЗНЧ) след осъществяването на съдебна регистрация и издаване на съответното съдебно решение, всяко читалища е длъжно в 14 дневен срок да подаде заявление за вписване в публичния регистър на народните читалища, който се води в Министерството на културата (МК). Това се осъществява на основание чл. 4б, т.4 от ЗНЧ.   В съответствие със Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се води информационен регистър на обществените библиотеки, който представя детайла справка за всяка една обществена библиотека в страната.     Вписването се извършва съобразно утвърдени от Министъра на културата процедури, като за същото не се дължат такси. 

XV-та Национална научна конференция "Библиотеки-четене-комуникация" - 15.11.2016

veliko-tarnovo_s.jpg

В дните от 17 до 18 ноември 2016 г. във Велико Търново ще се проведе XV-та Национална научна конференция "Библиотеки-четене-комуникация".   Темата на конференцията е "Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство".   Конференцията се провежда под патронажа на Министерството на културата и с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки - България"   Програмата на конференцията можете да видите ТУК  

Информация относно попълване регистъра на обществените библиотеки - 25.10.2016

registar_s.jpg

Във връзка с подаването на документи за вписване в регистъра на обществените библиотеки (по електронен път и впоследствие на хартиен носител), е необходимо да се спазват стриктно посочените в указанията изисквания.   Важно е да се има предвид следното:   - При вписване на името за регистрация е необходимо същото да се изписва по следния начин: Библиотека при Народно читалище ".........".   - Вписва се точен адрес за кореспонденция.   - Нужно е коректно да се посочват съответните цифри, като се има предвид, че данните са за 2015 г.   - Данните за 2016 г. ще бъдат отразявани през следващата година. Веднага се отразяват само промени свързани с името на библиотеката или читалището, директор на библиотеката или председател на читалищното настоятелство, адрес.   - Първоначалните удостоверения за вписване в регистъра ще бъдат получени в библиотеките през съответната регионалната

Информационна среща за читалищата от област В. Търново - 11.10.2016

map_big-vt_s.jpg

На 14 октомври 2016 г. в Народно читалище "Искра - 1896 г." - гр. Велико Търново, ще се проведе информационна среща за читалищата от областта. Темата е : "Вписване на читалищните библиотеки в публичния регистър на обществените библиотеки и възможности за кандидатстване  по програми и проекти.   Информационната среща ще започне от 10.00 ч. и ще продължи до 12,30 ч.     Програма на срещата

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти - 06.10.2016

biblioteki-thumbnail1_s.jpg

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.   Основната цел на конкурса е да затвърди мястото на обществените библиотеките като активен участник в живота на съответното населено място или регион. Проектите следва да бъдат насочени към развитие капацитета на обществените библиотеки, въвеждане на нови услуги и създаване на устойчиви партньорства с други библиотеки, неправителствени организации, училища или училищни настоятелства.   Библиотеки, които участват в проекти, одобрени в рамките на първата конкурсна сесия от юли 2016 г. като водещи или като партньори, нямат право да участват в нови проектни предложения по втората конкурсна сесия като водеща организация или като партньор.   Всички библиотеки, чиито проектни предложения не са одобрени за

предишна 14 15 16 17 18 19 20 21 22 следваща