Актуално

предишна 7 8 9 10 11 12 13 14 15 следваща

Национална библиотечна седмица - 9-13 май 2017 г. - 24.04.2017

nbs_logo_2017_w_s.jpg

12-ата Национална библиотечна седмица " Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие " ще се проведе в рамките на застъпническата кампания на ИФЛА за ролята на библиотеките в изпълнението на целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН „Трансформиране на нашия свят. Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“.   По време на кампанията ще се постави началото на създаване на колекция от примери за успешни практики на български библиотеки, които със своите инициативи, програми и услуги вече допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие. Тези примери ще бъдат използвани широко в застъпническите дейности на ББИА. Най-интересните ще бъдат изпратени за публикуване в страницата на IFLA.     Повече за Кампания 2017    Лого ( .pdf )                                Плакати  ( .pdf )  (

Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич - 22.04.2017

img_5688_s.jpg

На 19 и 20 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич. Обучението се организира съгласно Договор №РД11-00-219/02.12-2016 г. на регионалната библиотека с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване. В семинара се включиха 19 библиотекари от читалищните библиотеки в гр. Тервел, гр. Ген. Тошево, с. Пчеларово, с. Красен, с. Кардам, с. Спасово, с. Телериг, гр. Балчик, с. Соколово, с. Крапец, гр. Каварна, с. Карапелит, с. Плачи дол, с. Владимирово, с. Ловчанци, с. Росеново и с. Фелдфебел Дянково. Библиотечният семинар включваше две сесии - Комплектуване и организация на библиотечния фонд и Иновативни практики и услуги в обществените библиотеки в отговор на

Национална научна конференция с международно участие в Регионална библиотека "Л.Каравелов" - Русе - 20.04.2017

21352017-02-221_s.jpg

Националната научна конференция с международно участие "Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?" има за цел да интерпретира темата за свободата като изконно човешко право, условие за активна позиция, предпоставка за творческо развитие, начин за осмисляне на света и пространството, среда за споделяне на знание и добри практики в сферата на историята, религията, културата, икономиката, технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание.   Форумът се посвещава на знакови годишнини от националната и световната история: 10 години членство на България в Европейския съюз, 140 години от Руско-турската освободителна война, 180 години от рождението на Васил Левски, 470 години от рождението на Мигел де Сервантес.   Конференцията ще се проведе на 25 – 26 април 2017 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе,

Библиотекари от Силистренско повишиха капацитет с два нови курса по ББИА - 20.04.2017

1492598829_s.jpg

На 23 и 24 март в обновената конферентна зала „Диоген Вичев” Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра се проведе обучителен курс на тема „Библиотеките и поколението Z: предизвикателства и възможности”, с лектор Наталия Георгиева от Центъра за продължаващо образование на библиотекари на ББИА.    Обучението се осъществи с финансовото съдействие на Българската библиотечно-информационна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки – България”. В него участваха 20 библиотекари – от Регионалната библиотека и от читалищни библиотеки от област Силистра. Темата на обучението бяха младите хора от поколението Z - глобални, социални, технологични и визуални.    Те са най-общуващото, образованото и сложно поколение до момента. Те са преждевременно пораснали и градят по свой модел нашето глобално общество. На тази възраст те вече оказват голямо

Актуализиране на данните за обществените библиотеки - 18.04.2017

bulstat_registry_s.jpg__960x360_q85_crop_upscale_s.jpg

Във връзка с предстоящото актуализиране на подадените данни от обществените библиотеки уведомяваме следното:   - Актуализиране на данните се извършва от обществени библиотеки, които вече са вписани в Информационния регистър на обществените библиотеки.   - Актуализирането се извършва като на подадената електронна поща съответната обществена бибилотека ще получи съобщение с необходимите указания за последващи стъпки.   - Данните ще се подават он-лайн, и след тяхното ободряване същите следва да бъдат изпратени на хартиен носител, с подпис и печат, в Министерството на културата.   - На актуализация подлежат данни, свързани с основните дейности на библиотеката. Данни, отнасящи се до юридическия статус, адрес, имейл, телефон, както и лицето представляващо библиотеката, се извършват по отделен ред.   - Нанасят се данните за 2016 г.   - Актуализацията ще започне от 1 май 2017 г. и ще

предишна 7 8 9 10 11 12 13 14 15 следваща