Актуално

предишна 3 4 5 6 7 8 9 10 11 следваща

Управление на библиотеките при пълно затваряне - 22.04.2020

unnamed1_s.jpg

Използвайки опита на библиотеки от цял свят, ИФЛА дава следните препоръки за управление на библиотеките в случай на пълно затваряне: Да се осигури възможност на персонала да работи дистанционно от дома, освен ако не е необходим на място. Там, където служителите ходят на работа, да се гарантира, че могат да спазват правилата на социалното дистанциране (разстояние от не по-малко от 1.5 м между двама души в затворени помещения). Библиотекарите да се пренасочат към други задължения в други служби/отдели в рамките на своите общини, например, използвайки уменияти им за управление на информацията в подкрепа на здравните и социалните услуги. Да се осигури постоянна комуникация с потребителите относно възможностите за използване на библиотечните ресурси или услуги. Да се организират дигитални четения на книги при спазване на авторското право. Да се насърчава използването на

Бюро Творческа Европа - България - Речник - 21.04.2020

images_s.jpg

Споделяме с вас полезен речник на някои от основните и най-често използвани понятия и термини в конкурсните условия на програма "Творческа Европа".   Също така ви напомняме, че крайните срокове на 3 от конкурсите наближават   - 28.04 - КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (EACEA 39/2019); - 30.04 - МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (EAC/S53/2019); - 30.04 - ТВОРЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОПРОДУЦИРАНЕ В МУЗИКАЛНИЯ СЕКТОР (EAC/S18/2019)     За повече информация посетете  www.creativeeurope.bg !       1. Асоцииран партньор ( Associated partner ) В допълнение към организациите, които официално участват в дейностите и тези квалифицирани като партньори, един проект може да включва и организации от публичния и/или частния сектор, които допринасят за изпълнението на конкретни проектни дейности или подпомагат разпространението и устойчивостта му. Тези организации могат да бъдат квалифицирани като

Възобновяване на информационния сайт - 10.04.2020

p1040480_s_s_s_s_s.jpg

Уважаеми колеги, информационният сайт за обществените библиотеки подновява своята дейност.  

Състав на Националния съвет по библиотечно дело - Заповед № РД 09-174 от 13.03.2018 г. - 13.03.2018

03795b4787368433e77c8c6d615b11ed_s.jpg

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г.   Н А Р Е Ж Д А М:   1. Назначавам Национален съвет по библиотечно дело в състав: Председател: Амелия Гешева – заместник-министър на културата Членове: проф. д.ик.н. Стоян Денчев – почетен председател на Съюза на народните читалища проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Боряна Христова - катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” към Софийски университет „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Иванка Янкова – декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии, председател на

300 хиляди лева се предоставят за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“ - 06.12.2017

b_9073a3e01200265512519b41ee968ff2_s.jpg

300 000 лв., предвидени в централния бюджет, се предоставят за развитие на програмата „Глобални библиотеки – България“. Финансирането ще даде възможност изградените до този момент информационни точки да продължат да функционират, което ще способства за разгръщане на нови възможности за библиотечно-информационно обслужване на населението в цялата страна. Програма „Глобални библиотеки – България“ спомага и за социалното включване на групи, при които често липсват други възможности за достъп до информационните технологии.

предишна 3 4 5 6 7 8 9 10 11 следваща