Актуално

предишна 5 6 7 8 9 10 11 12 13 следваща

Новият министър на културата – Боил Банов - 04.05.2017

ministri_2__s.jpg

Днес, в Министерството на културата се състоя церемонията по посрещането на новия министър на културата – Боил Банов. На събитието присъстваше екипът на ведомството, както и директорите на дирекции в институцията.   „Ще дам всичко от себе си за развитието на българската култура и българското изкуство”. Това каза днес новият министър на културата Боил Банов на официалната церемония, на която служебният министър на културата Рашко Младенов му предаде поста.   Рашко Младенов посочи, че е работил прекрасно три месеца заедно с Боил Банов и му дължи големи благодарности за това. „След този избор аз съм много радостен и обзет от надежда, че културата ни ще има по-добро бъдеще”, подчерта Младенов. Спазвайки дългогодишната традиция, Рашко Младенов символично предаде на новия министър на културата Боил Банов фототипно копие на преписа на прочутата

Актуализирането на данните в Информационния регистър започва от 3 май 2017 г. - 01.05.2017

internet-1_s.jpg

Указание за актуализиране на информацията съдържаща се базата данни на Регистъра на обществените библиотеки   Актуализирането на данните в Информационния регистър започва от 3 май 2017 г.     1. На актуализиране подлежи информацията на вече вписани в регистъра обществени библиотеки (При първичната регистрация осъществена през 2016 г. подадените данни са за 2015 г.). Подават се данни за 2016 г.    2. Попълването на данните се осъществява само след предварително извършено вписване в Информационния регистър на обществените библиотеки и издадено удостоверение, което е в съответствие с разработените „Правила за водене регистъра на обществените библиотеки” . Част от информационния регистър е и персонален имейл на съответната библиотека. При промяна на електронната поща това следва незабавно да се отрази в регистъра, като за целта библиотеката е длъжна да информира

Работна среща в Министерството на културата - 27.04.2017

136764_375_282_4x3_s.jpg

Днес, 27 април, 2017 г. в Министерство на културата се проведе работна среща с директорите и част от методистите на регионалните библиотеки в страната.   Във връзка с актуализиране на информацията за библиотечната мрежа в страната, която е част от Информационния регистър на  обществените библиотеки в Република  България, Министерство на културата / Отдел“ Регионални дейности“  / организира тази работна среща.  Презентация за попълване на регистъра  и ангажиментите на регионалните библиотеки в този процес направиха доц.д-р Венцислав Велев и Луизина Савкова. Присъстващите бяха поздравени от министъра на културата г-н Рашко Младенов и заместник-министър проф. дфн Боряна Христова.

Национална библиотечна седмица - 9-13 май 2017 г. - 24.04.2017

nbs_logo_2017_w_s.jpg

12-ата Национална библиотечна седмица " Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие " ще се проведе в рамките на застъпническата кампания на ИФЛА за ролята на библиотеките в изпълнението на целите за устойчиво развитие в новия дневен ред на ООН „Трансформиране на нашия свят. Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“.   По време на кампанията ще се постави началото на създаване на колекция от примери за успешни практики на български библиотеки, които със своите инициативи, програми и услуги вече допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие. Тези примери ще бъдат използвани широко в застъпническите дейности на ББИА. Най-интересните ще бъдат изпратени за публикуване в страницата на IFLA.     Повече за Кампания 2017    Лого ( .pdf )                                Плакати  ( .pdf )  (

Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич - 22.04.2017

img_5688_s.jpg

На 19 и 20 април 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич. Обучението се организира съгласно Договор №РД11-00-219/02.12-2016 г. на регионалната библиотека с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване. В семинара се включиха 19 библиотекари от читалищните библиотеки в гр. Тервел, гр. Ген. Тошево, с. Пчеларово, с. Красен, с. Кардам, с. Спасово, с. Телериг, гр. Балчик, с. Соколово, с. Крапец, гр. Каварна, с. Карапелит, с. Плачи дол, с. Владимирово, с. Ловчанци, с. Росеново и с. Фелдфебел Дянково. Библиотечният семинар включваше две сесии - Комплектуване и организация на библиотечния фонд и Иновативни практики и услуги в обществените библиотеки в отговор на

предишна 5 6 7 8 9 10 11 12 13 следваща