Актуално

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща

Поздравление на министър Банов по повод 23 април - 23.04.2020

7183_books-2158737_1920__1__s.jpg

Министърът на културата Боил Банов поздрави авторската и читателската общност по повод 23 април, Международен ден на книгата и авторското право.   Ето какво се казва в приветствието на министър Банов:   Уважаеми госпожи и господа,   Честит Международен ден на книгата и авторското право!   Всяка година на този ден светът празнува присъствието на книгите в живота ни и тяхното значение на ключово свързващо звено между миналото и бъдещето, между поколенията и между културите. 23 април е наистина символична дата в световната литература, но от 2020-а вярвам, че към нея всички ние заедно ще допишем още много нов смисъл, защото се оказахме герои в нова глава от световната история. За първи път от 1995 г., когато на Генералната конференция на ЮНЕСКО се взе решение на 23 април да отдаваме почит в световен мащаб на авторите и техните книги, пред нас стои възможността да усетим най-пълно

Управление на библиотеките при пълно затваряне - 22.04.2020

unnamed1_s.jpg

Използвайки опита на библиотеки от цял свят, ИФЛА дава следните препоръки за управление на библиотеките в случай на пълно затваряне: Да се осигури възможност на персонала да работи дистанционно от дома, освен ако не е необходим на място. Там, където служителите ходят на работа, да се гарантира, че могат да спазват правилата на социалното дистанциране (разстояние от не по-малко от 1.5 м между двама души в затворени помещения). Библиотекарите да се пренасочат към други задължения в други служби/отдели в рамките на своите общини, например, използвайки уменияти им за управление на информацията в подкрепа на здравните и социалните услуги. Да се осигури постоянна комуникация с потребителите относно възможностите за използване на библиотечните ресурси или услуги. Да се организират дигитални четения на книги при спазване на авторското право. Да се насърчава използването на

Бюро Творческа Европа - България - Речник - 21.04.2020

images_s.jpg

Споделяме с вас полезен речник на някои от основните и най-често използвани понятия и термини в конкурсните условия на програма "Творческа Европа".   Също така ви напомняме, че крайните срокове на 3 от конкурсите наближават   - 28.04 - КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ (EACEA 39/2019); - 30.04 - МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (EAC/S53/2019); - 30.04 - ТВОРЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОПРОДУЦИРАНЕ В МУЗИКАЛНИЯ СЕКТОР (EAC/S18/2019)     За повече информация посетете  www.creativeeurope.bg !       1. Асоцииран партньор ( Associated partner ) В допълнение към организациите, които официално участват в дейностите и тези квалифицирани като партньори, един проект може да включва и организации от публичния и/или частния сектор, които допринасят за изпълнението на конкретни проектни дейности или подпомагат разпространението и устойчивостта му. Тези организации могат да бъдат квалифицирани като

Възобновяване на информационния сайт - 10.04.2020

p1040480_s_s_s_s_s.jpg

Уважаеми колеги, информационният сайт за обществените библиотеки подновява своята дейност.  

Състав на Националния съвет по библиотечно дело - Заповед № РД 09-174 от 13.03.2018 г. - 13.03.2018

03795b4787368433e77c8c6d615b11ed_s.jpg

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г.   Н А Р Е Ж Д А М:   1. Назначавам Национален съвет по библиотечно дело в състав: Председател: Амелия Гешева – заместник-министър на културата Членове: проф. д.ик.н. Стоян Денчев – почетен председател на Съюза на народните читалища проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Боряна Христова - катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” към Софийски университет „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Иванка Янкова – декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии, председател на

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща