Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Васил Левски - 1924"
ВАРНА
ДОЛНИ ЧИФЛИК
СЕЛО ПЧЕЛНИК
ул. "Паисий Хилендарски" № 26
000084564
0893313436
hristova_1972@abv.bg
Рилка Дойчева Атанасова

Териториален обхват на обслужване


2100 бр.
223 бр.
183 бр.

Филиали, адрес, телефон
Библиотечен фонд

2018
9170 бр.

Набавени
142 бр.
0 бр.

Заети библиотечни документи


1813 бр.
0 бр.
142 бр.

Посещения


1721 бр.
180 бр.
980 бр.
0 бр.
21 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услуги


ДА


ДА
ДА
от 08:00 до 17:00

Обща площ на библиотеката


100 кв.м.

0 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


100 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
3 бр.
1 бр.
2 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


1 бр.
"Глобални библиотеки - България"

0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

0 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

5 бр.

1. Информационна среща "РЕКИЦ" Варна - Пререгистрация читалище 2. Уебинар РБ "П. Славейков" Варна - Защита на лични данни" 3. Кръгла масаРБ "П. Славейков" Варна - "Библиотеките - памет и трансформация" 4. Информационна среща Община Долни чифлик - стратегия на МИГ "Долни чифлик и Бяла" 5. Работно съвещание РБ "П. Славейков" Варна - "Актуални проблеми на библиотечното дело в област Варна"

Попълнено от Надя Илиева Борисова - библиотекар


Данните са попълнени на 2019-02-07 09:25:54