Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Васил Левски - 1924"
ВАРНА
ДОЛНИ ЧИФЛИК
СЕЛО ПЧЕЛНИК
ул. "Паисий Хилендарски" № 26
000084564
0893313436
hristova_1972@abv.bg
Рилка Дойчева Атанасова

Териториален обхват на обслужване


2100 бр.
425 бр.
278 бр.

Филиали, адрес, телефон
Библиотечен фонд

2017
9028 бр.

Набавени
135 бр.
0 бр.

Заети библиотечни документи


1482 бр.
0 бр.
135 бр.

Посещения


2100 бр.
100 бр.
900 бр.
0 бр.
30 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услуги


ДА
ДА


ДА
от 08:00 до 17:00

Обща площ на библиотеката


270 кв.м.

100 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


100 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
3 бр.
1 бр.
2 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


1 бр.
"Глобални библиотеки - България"

0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

0 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

5 бр.

Конференция "Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие" РБ гр. Варна; Информационна конференция "Заедно в Европа" НЧ гр. Долни чифлик; Обучение "Празнично обреден календар" СУ г. Варна Информационна конференция за стратегия за ВОМР от МИРГ "Български черн. сговор" Община гр. Долни чифлик Информационна среща с кандидат депутат от ГЕРБ г-жа Емилия Милкова НЧ гр. Долни чифлик Информационна среща с г-жа Саша Стоева РЕКИЦ г. Варна

Попълнено от


Данните са попълнени на 2018-03-26 13:21:39