Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Васил Левски - 1924"
ВАРНА
ДОЛНИ ЧИФЛИК
СЕЛО ПЧЕЛНИК
ул. "Паисий Хилендарски" № 26
000084564
0893313436
hristova_1972@abv.bg
https://selopcelnik.alle.bg/
Рилка Дойчева Атанасова

Териториален обхват на обслужване


2100 бр.
206 бр.
178 бр.

Филиали, адрес, телефон
Библиотечен фонд

2015
8940 бр.

Набавени
89 бр.
0 бр.

Заети библиотечни документи


1449 бр.
0 бр.
89 бр.

Посещения


1004 бр.
332 бр.
830 бр.
0 бр.
12 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услуги


ДА
ДА

ДА
ДА
от 08.00 до 17.00

Обща площ на библиотеката


200 кв.м.

0 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


100 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
3 бр.
2 бр.
2 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


1 бр.
"Глобални библиотеки - България"

0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1.5 бр.

1.5 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0.5 бр.

0 бр.Попълнено от Надя Борисова


Данните са попълнени на 2016-06-23 10:32:19