Данни за библиотекаБиблиотека при Народно читалище "Димитър Благоев-1963"
869
КЪРДЖАЛИ
ДЖЕБЕЛ
СЕЛО ПРИПЕК
108036056
chit.pripek@abv.bg
Шинка Карамфилова Пашова
670 от 1997 год.
ВИЖ