Актуално

Нова възможност за повишаване квалификацията на библиотечни служители

27.03.17

Размер на шрифта: a |a |a|
header_pic3_xs.jpg

Фондация „Глобални библиотеки – България” (Фондацията) обявява втора покана по ПРОГРАМА за предоставяне на средства. В рамките на Програмата, Фондацията предоставя безвъзмездна финансова подкрепа за служители от обществените библиотеки със средно образование, за надграждащо обучение за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия "Библиотекар", специалност "Библиотекознание".

Кандидатстващите по Програмата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в документацията, приложена към настоящето обявление. Поканата се отнася до всички заинтересовани служители от библиотеки, подписали споразумение с Фондацията през 2016 г. и заедно със съпътстващата я документация е публикувана на електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg .

Документи за кандидатстване се подават във Фондация „Глобални библиотеки – България” и ще бъдат приемани в срок до 10 април 2017 г., както следва: - по електронна поща на електронен адрес: office@glbulgaria.net/ . - по пощата, на административния адрес на ФГББ – София 1000, ул. „Христо Белчев” № 1, ет.4, (с пощенско клеймо от изпращащата пощенска станция с дата не по- късна от деня, обявен за краен срок за подаване на документи) - лично подадени, на административния адрес на ФГББ. За допълнителна информация и въпроси изпращайте електронни съобщения на адрес: office@glbulgaria.net или ползвайте телефон 02/ 931 99 17


 

всички новини