Актуално

Ученически библиотечен съвет ще бъде създаден в Ловеч

27.03.17

Размер на шрифта: a |a |a|
biblio_lovech_xs.jpg

Нова инициатива за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността  стартира Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” в Ловеч. До края на месец април предстои да бъде създаден Ученически библиотечен съвет, който да привлече младите хора от 8-12 клас да подпомагат инициативите на институцията. Записването е всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 17.00 ч. в Информационен център на културната институция.

 

Като насочва вниманието на младежите към книгите и дейностите с тях ще се насърчава четенето и повишава грамотността, а библиотеката ще продължи да се утвърждава като място за учене през целия живот за повишаване на информационната грамотност, придобиване на дигитални знания и компетентности.

 

Обществената библиотека е пространство с широк спектър от дейности – четене, общуване ,учене, игра и т.н. Създаването на „Ученически библиотечен съвет” отговаря на приоритетите, залегнали в Програмата на младежки дейности за периода 2014-2020 г. С изграждането на този съвет ще се създадат нови възможности на младежите за включване в обществения живот, запознаване с дейностите на различни по своя състав и разнообразие обществени публики, обогатяване на комуникационните възможности, подпомагане интелектуално развитие, изграждане на активна гражданска позиция. Чрез участието си в „Ученически  библиотечен съвет” младите хора ще получат възможност да огласяват своите потребности и интереси, както и да поемат отговорности при формиране и вземане на решения. „Ученически библиотечен съвет” ще бъде и основен помощник в инициативите на Центъра за работа с доброволци към културната институция.

 

„Ученически библиотечен съвет” е част от проект „Порода доброволец” на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” и финансиран от Плана за младежки дейности при Община Ловеч=


 

 

Повече информация на  http://liblovech.org/

всички новини