Календар - 2020-06-01

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА "ХРИСТО Г. ДАНОВ"

Националната награда за принос в българската книжовна култура, на името на “Христо Г. Данов”,  е учредена през 1999 г. от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив, във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”. Наградата се присъжда ежегодно, по случай Деня на българската просвета и култура и

ПРОГРАМА "ПОМОЩ ЗА КНИГАТА"

Министерството на културата публикува за обществено обсъждане проект на правила за условията и реда за реализиране на програмата "Помощ за книгата".   Срокът на общественото обсъждане е един месец от датата на публикуване – до 1 юни 2020, понеделник.   Предложения и коментари могат да се изпращат на следния имейл: l.savkova@mc.government.bg .   С