Актуално

предишна 5 6 7 8 9 10 11 12 13 следваща

Литература на несъгласието и съвременност - 29.11.2016

__.____________4_s.jpg

Литература на несъгласието и съвременност - За един проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен   Визията за библиотеката на XXI в. включва различни компоненти, обединени от необходимостта тя да бъде модерна, да инициира иновативни практики, адекватни на очакванията и потребностите на съвременния читател, като същевременно запази и традиционния си ангажимент да съхранява обществената памет – чрез книжовното богатство, което съхранява и популяризира, и чрез инициирането на прояви и форуми, дискутиращи значими обществени процеси, събития, личности и теми.   Такава тема, която няма и не трябва да загуби актуалността си във времето и различните национални и обществени пространства, е дисидентството – синоним на обществената бдителност и будна съвест, на инакомислието и несъгласието, т.е. на онази енергия, която коригира обществения порядък и

Национален форум „Библиотеките днес“ - 24.11.2016

images_s.jpg

Национален форум „Библиотеките днес“ ще бъде проведен в НДК на 29 и 30 ноември. Двудневното събитие с международно участие е първото по своя характер, на което ще бъдат представени новите възможности на библиотеките в информационното общество на XXI век. Ще бъдат обсъдени перспективите за развитие на библиотеките като центрове на местните общности и ролята им в предоставянето на достъп до информация и електронни услуги, образование, култура и учене през целия живот.   Откриването на „Библиотеките днес“ е на 29 ноември, вторник, от 14:00 ч. в зала 3 на НДК.   Участие в националния форум ще вземат 700 представители на регионалните, общински и читалищни библиотеки от цялата страна, оборудвани с компютърна техника за безплатен достъп по програмата „Глобални библиотеки“. Специални гости и участници в сесиите са представители на институциите, местните власти, академичните

Вписването в публичните регистри на народните читалища и обществени библиотеки е напълно безплатно - 16.11.2016

bulstat_registry_s.jpg__960x360_q85_crop_upscale_s.jpg

Във връзка с постъпилите в Министерството на културата въпроси, относно вписването в публичните регистри на народните читалища и обществените библиотеки, информираме следното:   В изпълнение на Закона за народните читалища (ЗНЧ) след осъществяването на съдебна регистрация и издаване на съответното съдебно решение, всяко читалища е длъжно в 14 дневен срок да подаде заявление за вписване в публичния регистър на народните читалища, който се води в Министерството на културата (МК). Това се осъществява на основание чл. 4б, т.4 от ЗНЧ.   В съответствие със Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се води информационен регистър на обществените библиотеки, който представя детайла справка за всяка една обществена библиотека в страната.     Вписването се извършва съобразно утвърдени от Министъра на културата процедури, като за същото не се дължат такси. 

XV-та Национална научна конференция "Библиотеки-четене-комуникация" - 15.11.2016

veliko-tarnovo_s.jpg

В дните от 17 до 18 ноември 2016 г. във Велико Търново ще се проведе XV-та Национална научна конференция "Библиотеки-четене-комуникация".   Темата на конференцията е "Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство".   Конференцията се провежда под патронажа на Министерството на културата и с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки - България"   Програмата на конференцията можете да видите ТУК  

Информация относно попълване регистъра на обществените библиотеки - 25.10.2016

registar_s.jpg

Във връзка с подаването на документи за вписване в регистъра на обществените библиотеки (по електронен път и впоследствие на хартиен носител), е необходимо да се спазват стриктно посочените в указанията изисквания.   Важно е да се има предвид следното:   - При вписване на името за регистрация е необходимо същото да се изписва по следния начин: Библиотека при Народно читалище ".........".   - Вписва се точен адрес за кореспонденция.   - Нужно е коректно да се посочват съответните цифри, като се има предвид, че данните са за 2015 г.   - Данните за 2016 г. ще бъдат отразявани през следващата година. Веднага се отразяват само промени свързани с името на библиотеката или читалището, директор на библиотеката или председател на читалищното настоятелство, адрес.   - Първоначалните удостоверения за вписване в регистъра ще бъдат получени в библиотеките през съответната регионалната

предишна 5 6 7 8 9 10 11 12 13 следваща