Актуално

предишна 4 5 6 7 8 9 10 11 12 следваща

Регионална среща на читалищните библиотеки от Благоевградска област - 07.12.2016

images_s.jpg

800x600 Над седемдесет читалищни библиотекари ще вземат участие в Регионална среща на читалищните библиотеки от Благоевградска област, която ще се проведе на 09.12. 2016 г. в  зала „22 Септември” на община Благоевград. Темата на срещата е: „Библиотеката във виртуалното хилядолетие-обществено пространство за информация, традиции и технологии”   Срещата се организира от РЕКИЦ ”Читалища” – Благоевград, в партньорство с Европейски информационен център „Европа директно” и с подкрепа на община Благоевград. Обект на дискусия ще бъдат и темите: ”Ролята и възможностите на обществената библиотека в съвременното информационно общество”, ”Иновативни методи за работа в библиотеката” , Приложение на SQL базите данни в библиотечно-информационните процеси".   Освен читалищните библиотеки, своят опит ще споделят Библиотека „Паница“ при

Награди на Фондация "Глобални библиотеки - България" - 05.12.2016

dsc_8538_s.jpg

  На официална церемония, която се проведе в рамките на двудневния Национален форум "Библиотеките днес", Фондация Глобални библиотеки - България връчи първите си награди, които от тук нататък ще станат ежегодни.   Г-н Иво Димов, Кмет на Община Димитровград и г-н Иван Портних, Кмет на Община Варна, бяха отличени с наградата на Фондация „Глобални библиотеки – България” за доброто си партньорство с обществените библиотеки.   Г-н Иво Димов демонстрира през последните години своята ангажираност и подкрепа за градска библиотека "Пеньо Пенев". Чрез проекти и средства, отпуснати от Община Димитровград е ремонтирана нейната сграда и е превърната в притегателен център за местната общност. Г-н Иво Димов и представители на общинската администрация участват постоянно в библиотечните прояви. Библиотеката от своя страна е неизменен партньор на Общината в организирането на

Литература на несъгласието и съвременност - 29.11.2016

__.____________4_s.jpg

Литература на несъгласието и съвременност - За един проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен   Визията за библиотеката на XXI в. включва различни компоненти, обединени от необходимостта тя да бъде модерна, да инициира иновативни практики, адекватни на очакванията и потребностите на съвременния читател, като същевременно запази и традиционния си ангажимент да съхранява обществената памет – чрез книжовното богатство, което съхранява и популяризира, и чрез инициирането на прояви и форуми, дискутиращи значими обществени процеси, събития, личности и теми.   Такава тема, която няма и не трябва да загуби актуалността си във времето и различните национални и обществени пространства, е дисидентството – синоним на обществената бдителност и будна съвест, на инакомислието и несъгласието, т.е. на онази енергия, която коригира обществения порядък и

Национален форум „Библиотеките днес“ - 24.11.2016

images_s.jpg

Национален форум „Библиотеките днес“ ще бъде проведен в НДК на 29 и 30 ноември. Двудневното събитие с международно участие е първото по своя характер, на което ще бъдат представени новите възможности на библиотеките в информационното общество на XXI век. Ще бъдат обсъдени перспективите за развитие на библиотеките като центрове на местните общности и ролята им в предоставянето на достъп до информация и електронни услуги, образование, култура и учене през целия живот.   Откриването на „Библиотеките днес“ е на 29 ноември, вторник, от 14:00 ч. в зала 3 на НДК.   Участие в националния форум ще вземат 700 представители на регионалните, общински и читалищни библиотеки от цялата страна, оборудвани с компютърна техника за безплатен достъп по програмата „Глобални библиотеки“. Специални гости и участници в сесиите са представители на институциите, местните власти, академичните

Вписването в публичните регистри на народните читалища и обществени библиотеки е напълно безплатно - 16.11.2016

bulstat_registry_s.jpg__960x360_q85_crop_upscale_s.jpg

Във връзка с постъпилите в Министерството на културата въпроси, относно вписването в публичните регистри на народните читалища и обществените библиотеки, информираме следното:   В изпълнение на Закона за народните читалища (ЗНЧ) след осъществяването на съдебна регистрация и издаване на съответното съдебно решение, всяко читалища е длъжно в 14 дневен срок да подаде заявление за вписване в публичния регистър на народните читалища, който се води в Министерството на културата (МК). Това се осъществява на основание чл. 4б, т.4 от ЗНЧ.   В съответствие със Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се води информационен регистър на обществените библиотеки, който представя детайла справка за всяка една обществена библиотека в страната.     Вписването се извършва съобразно утвърдени от Министъра на културата процедури, като за същото не се дължат такси. 

предишна 4 5 6 7 8 9 10 11 12 следваща